دوره نوجوانان

دوره نوجوانان

دوره نوجوانان از 12 سال به بالا،در سطوح مختلف و با استفاده از به روز ترین کتابها، سیستم های سمعی-بصری، اجرای نمایش و پروژه های زبان آموزی برگزار میگردد.

فرزندان شما درکلاس های کم جمعیت و با سرعتی مناسب زبان های زنده دنیا را فرا می گیرند.