کلاسهای بزرگسالان

دوره بزرگسالان

کلاس های بزرگسال ما در محیطی دوستانه و به دور از استرس در رده های مختلف سنی برگزار میشود که با تاکید بیشتر روی مکالمه، جنبه ی کاربردی زبان را  ارائه می نماید.

دوره های تخصصی

دوره های تخصصی IELTS  و TOEFL به صورت خصوصی برگزار میشود.