دوره های آموزشی

دوره های آموزشی ما برای خردسالان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با استفاده از به روز ترین متدها شامل:

 

     الف) دوره های انگلیسی

  • دوره های خردسالان (YC):

مناسب برای فرزندان 3-5 سال شما؛ متد تدریس: Little Pockets; Pockets 1,2,&3; Pockets Reading&Writing